Goed Bezig Oldebroek

Goed Bezig zorgt voor een structurele verbinding tussen scholen, instellingen, beweegaanbieders, buurten en lokale bedrijven. Naast sportaanbieders zetten ook culturele organisaties hun periodieke en structurele aanbod op de site. Samen werken we aan een gezonde, actieve en culturele samenleving in de gemeente Oldebroek.

In de gemeente Oldebroek zijn 7 combinatiefunctionarissen actief. Een combinatiefunctionaris is een professional die werkzaam is bij een werkgever, maar actief is binnen verschillende werkvelden (buurt, onderwijs en sport). De combinatiefunctionarissen richten zich op het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl onder jongeren en verrichten hun werkzaamheden onder de naam Goed Bezig Oldebroek.

Wat doet Goed Bezig Oldebroek?

Goed Bezig Oldebroek werkt aan een structurele verbinding tussen (basis)scholen, buurten, sportverenigingen, bedrijven en instellingen. Goed Bezig Oldebroek is actief op alle basisscholen in de gemeente Oldebroek met onder andere gymnastieklessen en pauzeactiviteiten. Daarnaast houden ze naschoolse sport- en spelmiddagen in alle kernen en proberen ze scholen, buurten en sportverenigingen daar waar mogelijk te ondersteunen/versterken op het gebied van bewegen en gezondheid.

Team Goed Bezig Oldebroek

Het team van Goed Bezig Oldebroek bestaat uit:

  • Rudolf Huberts (coördinatie & verenigingsondersteuning)
  • Laura Daanen
  • Rob Geerdink
  • Jesse Terpstra
  • Jordi de Koning
  • Bas Elst
  • Walter Bossenbroek
  • Dianne Mensink (communicatie)

Teamfoto Goed Bezig 2020

Sport- en cultuuraanbod

Op www.goedbezigoldebroek.nl staat het aanbod van sport-, beweeg- en cultuuractiviteiten in de gemeente Oldebroek. Sport- en cultuuraanbieders kunnen hier hun aanbod plaatsen en deelnemers en scholen (met een account) kunnen zich inschrijven voor deelname. Naast alle lokale sportaanbieders is er ook een handige sportkeuzewijzer te vinden. Door het beantwoorden van een aantal vragen, kom je uit bij een sport die jou het meeste ligt. Deze linkt vervolgens weer naar de sportaanbieders in onze gemeente.

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)

Sinds januari 2014 is gemeente Oldebroek een JOGG- gemeente. Goed Bezig Oldebroek geeft invulling aan de uitvoering van JOGG en zet zich in om overgewicht onder jongeren tegen te gaan. Hierbij is het doel om de gezonde keuze makkelijker en leuker te maken. Thema’s die we gebruiken zijn onder andere: ‘DrinkWater!’, ‘Groente en fruit’ en ‘Gratis bewegen!’.

Meer informatie

Mochten organisaties zelf ondersteuning van een combinatiefunctionaris wensen dan is dit mogelijk. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met Rudolf Huberts, e-mail: rhuberts@oldebroek.nl, tel. 038 375 86 58. 

Kijk voor meer informatie op www.goedbezigoldebroek.nl. Of op Twitter: www.twitter.com/goedbezigobroek en Facebook: www.facebook.com/cfoldebroek.