Omgevingswet

De Omgevingswet gaat wetten en regels over de leefomgeving bundelen in een nieuwe wet. Deze nieuwe wet gaat in op 1 januari 2024. Niet alleen gemeenten, maar ook Rijksoverheden, provincies en waterschappen gaan met deze wet werken.

De communicatie om inwoners en ondernemers over deze wet te informeren wordt landelijk aangestuurd en start na de definitieve besluitvorming over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De gemeente Oldebroek haakt aan bij deze landelijke campagne. Wethouder Ben Engberts: “Door de invoering van de nieuwe Omgevingswet gaat er best veel veranderen. Er komt één loket waar u met al uw vragen over onze omgeving terecht kunt. Op deze webpagina’s leest u er alvast alles over. Lees het gerust eens door. Daarna nog vragen? Laat het dan weten via omgevingswet@oldebroek.nl.”

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Omgevingswet

Wat is de Omgevingswet?

Vanaf 1 januari 2024 hebben we te maken met de Omgevingswet. Er is dan één loket om alles voor onze leefomgeving te regelen. Of het nu gaat om bouwen, wonen, milieu, ruimtelijke ordening, water of natuur: we organiseren het via de Omgevingswet. De bijna 26 wetten die er nu zijn, zijn dan verleden tijd. Er gaat dus veel veranderen voor inwoners, ondernemers, organisaties en overheden. Ook in Oldebroek bereiden we ons hier op voor. Het belangrijkste doel van de Omgevingswet is dat de ‘gebruiker’ van de leefomgeving meer centraal komt te staan. Een mooi voorbeeld van een project in de gemeente dat volgens de nieuwe werkwijze van de Omgevingswet is opgesteld is het Programma Vitaal Platteland Oldebroek.

Waarom deze nieuwe wet?

We willen vooruit. We willen met elkaar goed kunnen wonen, werken en recreëren. Nu en in de toekomst. De Omgevingswet helpt hierbij door overheden samen te laten werken. Door samen te kijken naar wat een gebied nodig heeft. Via één loket met heldere spelregels voor alle vergunningen, initiatieven en aanvragen. Bekijk deze animatie met een korte uitleg over de nieuwe Omgevingswet.

Wat betekent dit voor u als inwoner?

Vraagt u een vergunning aan die te maken heeft met de leefomgeving? U wilt bijvoorbeeld een zonnepark bouwen, een camping beginnen, of uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte? Dan komt u vanaf 1 januari 2024 de Omgevingswet tegen. De Omgevingswet verplicht namelijk iedereen met een plan om andere betrokkenen op tijd te informeren. Maar ook als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag u daar uw mening over geven.

Het digitale Omgevingsloket

Het digitale Omgevingsloket is de plek waar u straks uw aanvraag doet. Dit is een digitaal loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

De voordelen van de Omgevingswet op een rij

  • Eén omgevingswet: Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.
  • Eén digitaal Omgevingsloket: Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek. In één oogopslag ziet u welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied. Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.
  • Eén Omgevingsvergunning: Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project hoeft u nog maar één vergunning aan te vragen. Uitslag binnen 8 weken in plaats van 26 weken.
  • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie.