Afval aanbieden (grofvuil)

Grofvuil of afval kunt u aanbieden op de daarvoor aangewezen adressen. Het op andere plaatsen storten van grofvuil of afval is verboden. U heeft onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om een tijdelijke ontheffing op dit verbod te krijgen en afval voor een vastgestelde periode op uw eigen (bedrijfs)terrein op te slaan. Neem hiervoor contact op met de gemeente via tel. 0525 63 82 00. Met (her)bruikbare goederen kunt terecht bij de kringloopwinkels.

Afval zelf inleveren

Klein Chemisch Afval en elektronische apparaten

Klein Chemisch Afval (KCA) en elektronische apparaten (wit- en bruingoed) kunt u gratis inleveren bij de Gemeentewerf Wezep: Ampèrestraat 13 in Wezep. Geopend op dinsdag en vrijdag van 08.00 - 12.00 uur. Ook zijn er iedere derde zaterdag van de maand KCA inzameling standplaatsen in Oldebroek en Wezep. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel. 0525 63 83 83.

Grofvuil, tak- en snoeihout, bouw- en sloopafval en asbest

Voor het inleveren van grofvuil, tak- en snoeihout, bouw- en sloopafval en asbest (zie de aanbiedregels voor asbest onder de tarieventabel) kunt u tegen betaling terecht bij het milieupark Van Werven. Grofvuil is huishoudelijk afval dat groot en zwaar is en niet in de restafval container hoort en/of past. Grofvuil kunt u op woensdagen ook laten ophalen door Remondis (zie onder het kopje 'Grofvuil laten ophalen').

  • Inleveren afval of grofvuil: Recycling Van Werven, Bovendwarsweg 93 in Oldebroek, tel. 0525 63 33 23. Geopend op maandag t/m vrijdag tussen 07.00 - 17.00 uur. Op zaterdag tussen 09.00 - 12.00 uur

Tarieven voor milieupashouders Van Werven

Soort afval Tarief milieupashouders € / 1000kg
Grof restafval 150,00
Bouw- en sloopafval (niet) sorteerbaar 200,00
Dakleer 250,00
Plastic verpakkingen 15,00
Tapijt 135,00
Piepschuim 200,00
A/B hout 50,00
C hout 75,00
Schoon puin <70 cm 5,00
Schone grond max. 1 m3 25,00
Autobanden zonder velg (max. 5 stuks) 7,00 (per stuk)
Tractor/shovel/overige banden 25,00
Asbest max. 1 m3 + in verpakking Van Werven 50,00
Grof tuinafval 15,00
Harde kunststoffen 10,00
Metalen Gratis
Oud papier en karton Gratis
Vlakglas 10,00
Electr(on)ische apparaten, textiel, verpakkingsglas, frituurvet Gratis

Let op: voor de betaalde afvalsoorten in de tabel geldt een minimumtarief van € 5,00. Voor gratis afvalsoorten geldt dit niet.

Aanbiedregels voor asbest

Voor asbest (gelijkend) materiaal koopt u vooraf een asbestzak op de locatie Bovendwarsweg. Hierbij krijgt u een afvalstroomnummer en daarbij is de afvoerlocatie bekend. Het asbest kunt u daar inleveren, op de juiste wijze verpakt en voorzien van de juiste gegevens. Het laten zien van een sloopmelding is niet nodig. Het afvalstroomnummer zorgt voor een melding bij het LMA (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen) en controleert of er een sloopmelding is gedaan.

Grofvuil laten ophalen

Grofvuil kunt u tegen betaling op woensdagen laten ophalen door Remondis. Minimaal aanmelden en betalen op de maandag van die week, vóór 10.00 uur. Voor de betaling gelden voorwaarden van vooruitbetaling van de kosten aan Remondis. Meer informatie vindt u op www.aconov.nl/grof-vuil/oldebroek. U kunt zich aanmelden via het online aanmeldformulier of door te bellen met tel. 0800 222 41 11.

Kringloopwinkels

Bruikbare goederen kunt u naar de kringloopwinkel brengen. Hiervoor maakt u telefonisch een afspraak. De kringloopwinkel kan ook spullen bij u thuis ophalen.

O&O
Elzenweg 5
Oldebroek
Tel. 06 20 03 66 99
www.kringloop-winkel.nl

Kringloop N.O. Veluwe
Zuiderzeestraatweg 629
Hattemerbroek
Tel. 06 53 85 90 82
www.kringloophattem.nl

Snuffelshop Wezep
Zuiderzeestraatweg 412A
Wezep
www.snuffelshopwezep.nl

Voordat het in de kringloopwinkel komt, bekijken de medewerkers de goederen en wordt het waar nodig gerepareerd. Daarna is het te koop in de kringloopwinkel.