Afvalstoffenheffing

De gemeente zamelt alle huishoudelijke afvalstoffen voor u in. De kosten van het ophalen en verwerken van dit afval worden via de afvalstoffenheffing in rekening gebracht. U betaalt afvalstoffenheffing als u hoofdgebruiker van een (gedeelte van een) woning bent en een zelfstandige huishouding voert. Als u een zelfstandige huishouding hebt, maar geen afval aanbiedt, moet u wel afvalstoffenheffing betalen.

Diftar

Met ingang van 2021 voert de gemeente Oldebroek diftar in. U betaalt dan een vast jaarbedrag en een bedrag per lediging van de restafval container, of per aanbieding van afval via een verzamelcontainer. In 2021 ontvangt u alleen een aanslag voor het vaste jaarbedrag voor 2021. In 2022 ontvangt u een aanslag voor het vaste jaarbedrag voor 2022, plus het aantal ledigingen dat u in 2021 hebt aangeboden.

Ontheffing en gedeeltelijke aanslag

Als uw situatie in de loop van het belastingjaar wijzigt, waardoor u geen zelfstandige huishouding meer voert, krijgt u automatisch ontheffing. Ook bij vertrek naar een andere gemeente wordt automatisch ontheffing verleend. Als u bijvoorbeeld in augustus naar een andere gemeente vertrekt, hoeft u het vaste jaartarief in de gemeente Oldebroek over de maanden september tot en met december niet te betalen. Bij vertrek in de maand december wordt geen ontheffing verleend. Er wordt uitgegaan van de gegevens uit de basisregistratie personen. Het is dus in uw eigen belang dat u tijdig uw verhuizing meldt.

Bij een verhuizing binnen de gemeente ontvangt u geen ontheffing of een nieuwe aanslag. De oorspronkelijke aanslag geldt dan ook voor uw nieuwe adres. Als u in de loop van het belastingjaar een zelfstandige huishouding in de gemeente begint, betaalt u het vaste jaartarief vanaf de maand na de verhuisdatum. Daarnaast betaalt u het aantal keren dat u in het jaar restafval aanbiedt. Dus als u bijvoorbeeld in maart in Oldebroek gaat wonen, betaalt u het vaste jaartarief vanaf april.

Als u een woning voor uzelf ter beschikking houdt (een 'tweede woning'), maar niet op dat adres staat ingeschreven, moet u voor die woning ook afvalstoffenheffing betalen.

Kosten

Voor het belastingjaar 2021 gelden de volgende tarieven:

  • Jaartarief per perceel: € 187,44
  • Jaartarief extra GFT- of restafval container: € 50,00
  • Tarief per aanbieding van een restafvalcontainer aan huis (240 liter) € 8,00
  • Tarief per aanbieding maximaal 30 liter restafval in verzamelcontainer: € 0,40
  • Tarief per aanbieding maximaal 60 liter restafval in verzamelcontainer: € 1,60

Uitzondering zijn de tarieven voor verzamelcontainers waarbij registratie van afvalaanbod via een passensysteem in de loop van 2021 wordt ingevoerd. Daarvoor gelden in 2021 de volgende jaartarieven:

  • Voor eenpersoonshuishoudens: € 251,44
  • Voor meerpersoonshuishoudens: € 307,44

Deze huishoudens betalen voor 2021 nog geen tarief per lediging.

Een extra container wordt aan huishoudens alleen op verzoek verstrekt. Per huishouden wordt maximaal één extra GFT-container en één extra container voor restafval verstrekt.