Forensenbelasting

Als u een tweede woning heeft, is het mogelijk dat u forensenbelasting moet betalen.

Zodra u de woning verhuurt aan andere mensen, moet u misschien ook toeristenbelasting betalen.

Voorwaarden

  • U hebt uw hoofdverblijf niet in de gemeente Oldebroek.
  • U houdt op meer dan 90 dagen van het jaar voor uzelf of uw gezin een gemeubileerde woning beschikbaar.
  • Ook een vakantiewoning of caravan kan een tweede woning zijn.

Kosten

Het tarief voor 2020 is 0,353% van de voor de woning voor dat jaar geldende WOZ-waarde, met een maximum tarief van € 1.000,-. Deze WOZ-waarde staat op de beschikking Wet waardering onroerende zaken die u van de gemeente ontvangt. Voor woningen en stacaravans op campings geldt een vast tarief van € 218,90 per woning/caravan.

Aanvraag

Als u forensenbelasting moet betalen, stuurt de gemeente (waarin uw tweede woning staat) een aanslag.