Precariobelasting

Precariobelasting betaalt u voor het gebruik van gemeentegrond. U moet deze belasting betalen als u een kraam, verkoopwagen of een soortgelijk vervoermiddel en het daarbij innemen van grond voor het uitstallen van te verkopen artikelen of eetwaren op of boven gemeentegrond heeft staan (anders dan op de week- of jaarmarkt).

Wilt u iets op gemeentegrond doen? Meld het dan bij de gemeente. U krijgt dan ook te horen of u misschien een omgevingsvergunning nodig heeft. Of kijk hiervoor op www.omgevingsloket.nl

Voorwaarden

In een aantal gevallen heft de gemeente geen precariobelasting voor standplaatsen:

  • voor het hebben van voorwerpen welke volgens wettelijk voorschrift of privaatrechtelijke overeenkomst kosteloos of tegen vergoeding moeten worden toegestaan;
  • als huur, pacht, erfpacht of marktgeld verschuldigd is;
  • van charitatieve-, of culturele instellingen.

Kosten

Voor 2022 bedraagt het tarief voor een standplaats in de kernen Wezep en Oldebroek per dagdeel, per vierkante meter ingenomen grond € 1,19, met een maximum van € 350,00 per kwartaal.