Vragen en antwoorden precariobelasting voor buizen, kabels, dragen of leidingen

Precariobelasting, wat is het?

De gemeente Oldebroek heft vanaf 2013 precariobelasting van netbeheerders voor buizen, kabels, draden of leidingen onder, op of boven gemeentegrond, onder meer van Liander voor het gas- en elektriciteitsnetwerk.

Waarom precariobelasting heffen?

De gemeente Oldebroek heft precariobelasting om de gemeentebegroting op peil te houden. Deze inkomsten komen uiteindelijk ten goede aan alle inwoners en bedrijven van de gemeente. De gemeente Oldebroek mag nog tot en met 2021 precariobelasting voor buizen, kabels, draden of leidingen heffen. Inwoners en bedrijven van de gemeente Oldebroek betalen in hun gas- en elektriciteitsprijs mee voor de precariobelasting in andere gemeenten. De bedrijven en inwoners in Oldebroek betalen dus mee aan de precariobelasting die andere gemeenten heffen. Daarom zou het ten nadele van de eigen inwoners en bedrijven zijn als de gemeente niet ook zelf precariobelasting zou heffen.