Vragen en antwoorden precariobelasting voor buizen, kabels, dragen of leidingen

Precariobelasting, wat is het?

De gemeente Oldebroek heft vanaf 2013 precariobelasting van netbeheerders voor buizen, kabels, draden of leidingen onder, op of boven gemeentegrond, onder meer van Liander voor het gas- en elektriciteitsnetwerk.

Waarom precariobelasting heffen?

De gemeente Oldebroek heft precariobelasting om de gemeentebegroting op peil te houden. Deze inkomsten komen uiteindelijk ten goede aan alle inwoners en bedrijven van de gemeente. De gemeente Oldebroek mag nog tot en met 2021 precariobelasting voor buizen, kabels, draden of leidingen heffen. Inwoners en bedrijven van de gemeente Oldebroek betalen in hun gas- en elektriciteitsprijs mee voor de precariobelasting in andere gemeenten. De bedrijven en inwoners in Oldebroek betalen dus mee aan de precariobelasting die andere gemeenten heffen. Daarom zou het ten nadele van de eigen inwoners en bedrijven zijn als de gemeente niet ook zelf precariobelasting zou heffen.

Precariobelasting Vitens is vervallen

Vorig jaar ontvingen inwoners een vergoeding van de gemeente voor precariobelasting die waterbedrijf Vitens in rekening bracht. Dat deden we via het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Deze vergoeding staat nu niet meer op het aanslagbiljet. Omdat wij als gemeente geen precariobelasting meer opleggen aan Vitens, brengt Vitens niet langer precariobelasting bij u in rekening. U ontvangt als inwoner daarom geen vergoeding meer van de gemeente. De reeds in 2019 aan u verstrekte gemeentelijke vergoeding vragen wij ook niet van u terug.