Evenement organiseren

Wilt u in de gemeente Oldebroek een evenement organiseren, zoals een optocht, braderie, paasvuur of sporttoernooi? Afhankelijk van de aard en de omvang van het evenement meldt u het evenement bij de gemeente of vraagt u een vergunning aan.  

Check of een vergunning/melding nodig is

Via onderstaande stellingen komt u erachter of u wel of geen melding of vergunning nodig heeft voor het evenement. Kunt u alle stellingen met ‘ja’ beantwoorden? Dan heeft u geen melding, ontheffing of vergunning nodig. Heeft u één van de stellingen met ‘nee’ beantwoordt? Vul dan het formulier ‘Evenement melden of vergunning aanvragen’ in.

 • Het evenement is alleen voor (een beperkte groep) genodigden
 • Er wordt geen geluidversterking of luidsprekerinstallatie voor spreken of muziek toegepast
 • Er is geen belemmering van de doorgang voor verkeer en/of hulpdiensten
 • Er wordt geen (zwak) alcoholhoudende drank verkocht
 • Er wordt geen groot vuur gestookt (vuurplaats niet groter dan een vat van 200 liter)

Evenement melden of vergunning aanvragen

U kunt ook schriftelijk het evenement melden of vergunning aanvragen (pdf, 603kb).

Voorwaarden

 • Voor evenementen tot 2500 bezoekers vraagt u 8 weken van tevoren een vergunning aan.
 • Voor grote (risico-)evenementen met meer dan 2500 bezoekers vraagt u bij voorkeur 14 weken van tevoren een vergunning aan.

Kosten

 • Voor een evenementenvergunning met 0 tot 500 bezoekers: € 108,75 (met uitzondering van eventuele ontheffingen voor geluid, verkeer, Drank- en Horecawet)
 • Voor een evenementenvergunning van 500 bezoekers tot 1000 bezoekers: € 368,65
 • Voor een evenementenvergunning van 1000 bezoekers tot 2500 bezoekers: € 553,00
 • Voor een evenementenvergunning met meer dan 2500 bezoekers: € 645,20

Voor een evenement, ongeacht het aantal bezoekers, georganiseerd door inwoners van de gemeente Oldebroek die zich hiervoor als vrijwilliger inzetten en/of voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) is het tarief voor een vergunning: € 106,00.

Onder ‘vrijwilliger’ verstaan wij: iemand die voor anderen of de samenleving in georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald werk verricht.

Bijzonderheden

 • Voor het organiseren van evenementen gelden de regels volgens het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.
 • Vanaf 1 januari 2023 heeft u mogelijk een natuurvergunning- of ontheffing nodig voor het organiseren van een evenement in de buitenlucht. U kunt via een QuickScan onderzoeken of u dit nodig heeft. De QuickScan is onderdeel van een natuurtoets en geeft aan of er een (mogelijk negatief) effect is op Natura 2000-gebieden en/of beschermde plant- en diersoorten. De provincie Gelderland is hiervoor het bevoegd gezag, zij zullen hier op handhaven en kunnen eventuele vragen beantwoorden. Meer informatie vindt u op de website van de provincie Gelderland.

Bezwaar en beroep

De gemeente kan de vergunning weigeren om de volgende redenen:

 • In het belang van de openbare orde.
 • De verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen kan niet worden gegarandeerd.
 • In het belang van de zedelijkheid (normen en waarden) of gezondheid.
 • Ter bescherming van het milieu.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Lees ook