Evenement organiseren

Wilt u in de gemeente Oldebroek een evenement organiseren, zoals een optocht, braderie, paasvuur of sporttoernooi? Dan heeft u een vergunning nodig of moet u een melding indienen. Een evenementenvergunning vraagt u minstens 8 of 14 weken voor het evenement aan. Een melding doet u minstens 3 weken van te voren. In sommige gevallen is een evenement zowel vergunnings- als meldingsvrij.

Melding, vergunning of niets nodig?

Niets nodig

Als uw evenement aan onderstaande voorwaarden voldoet, dan is er geen melding of vergunning nodig. Voldoet uw evenement niet aan alle voorwaarden? Kijk dan of uw evenement voldoet aan de voorwaarden van een melding.

 • Het evenement is alleen voor (een beperkte groep) genodigden.
 • Er wordt geen geluidversterking of luidsprekerinstallatie voor spreken of muziek toegepast.
 • Er is geen belemmering van de doorgang voor verkeer en/of hulpdiensten.
 • Er wordt geen (zwak) alcoholhoudende drank verkocht.
 • Er wordt geen groot vuur gestookt (vuurplaats niet groter dan een vat van 200 liter).

Voorwaarden melding evenement

Als uw evenement aan onderstaande voorwaarden voldoet, dan kunt u volstaan met een melding.

 • Er zijn minder dan 500 personen gelijktijdig aanwezig.
 • Het evenement vindt plaats tussen 07.00 uur en 24.00 uur.
 • Er is voor 07.00 uur of na 23.00 uur geen versterkte spraak en/of muziek.
 • Het evenement vormt geen belemmering voor de doorgang van het verkeer en hulpdiensten.

Evenement melden

Vergunning nodig

Voldoet uw evenement niet aan de voorwaarden van een melding? Dan heeft u een vergunning nodig. Lees voordat u het aanvraagformulier invult de toelichting bij vergunningsplichtige evenementen. Voor evenementen tot 2500 bezoekers vraagt u 8 weken van tevoren een vergunning aan. Voor grote (risico-)evenementen met meer dan 2500 bezoekers vraagt u bij voorkeur 14 weken van tevoren een vergunning aan.

Evenementenvergunning aanvragen

Bijlagen meesturen

Bij de evenementenmelding moet u meesturen:

 • Situatietekening van het evenemententerrein met directe omgeving.
 • Beknopt draaiboek van het evenement.

Bij een evenementenvergunning moet u meesturen:

 • Situatietekening van het evenemententerrein met alle te plaatsen objecten.
 • Bij het plaatsen van een tent: inrichtingstekening met maatvoering en tentboek.
 • Bij het plaatsen van podiums en/of tribunes: bouwboek van de podiums en/of tribunes.
 • Als er verkeersmaatregelen worden getroffen: een verkeersplan.
 • Als u versterkte spraak en/of muziek laat horen: een geluidsplan.
 • Draaiboek van het evenement.
 • Veiligheidsplan met informatie over eerste hulpverlening (rooster) en alcoholpreventie.

Kosten

 • Voor een evenementenvergunning met 0 tot 500 bezoekers: € 112,55 (met uitzondering van eventuele ontheffingen voor geluid, verkeer, Drank- en Horecawet)
 • Voor een evenementenvergunning van 500 bezoekers tot 1000 bezoekers: € 381,55
 • Voor een evenementenvergunning van 1000 bezoekers tot 2500 bezoekers: € 572,35
 • Voor een evenementenvergunning met meer dan 2500 bezoekers: € 667,80

Voor een evenement, ongeacht het aantal bezoekers, georganiseerd door inwoners van de gemeente Oldebroek die zich hiervoor als vrijwilliger inzetten en/of voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) is het tarief voor een vergunning: € 112,55.

Onder ‘vrijwilliger’ verstaan wij: iemand die voor anderen of de samenleving in georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald werk verricht.

Bijzonderheden

Bezwaar en beroep

De gemeente kan de vergunning weigeren om de volgende redenen:

 • In het belang van de openbare orde.
 • De verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen kan niet worden gegarandeerd.
 • In het belang van de zedelijkheid (normen en waarden) of gezondheid.
 • Ter bescherming van het milieu.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Lees ook