Februari 2024

 • Kop van de Veluwe: Nunspeet, pak de uitgestoken hand

  29 februari 2024

  De bestuurlijke regio Kop van de Veluwe nodigt de gemeente Nunspeet uit om alsnog aan te sluiten bij de samenwerkingsagenda 2024-2028.

 • Telefoonstoring

  29 februari 2024

  Door een storing zijn wij vandaag - 29 februari - helaas telefonisch niet goed bereikbaar.

 • Live meekijken met de commissievergadering

  29 februari 2024

  Op donderdag 29 februari 2024 om 20.00 uur vergadert de Commissie Samenleving en Bestuur. U kunt de vergadering live volgen via internet.

 • Live meekijken met de commissievergadering

  28 februari 2024

  Op woensdag 28 februari 2024 om 19.30 uur vergadert de Commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving. U kunt de vergadering live volgen via internet.

 • Senioren inloopmiddag Oosterwolde

  27 februari 2024

  Op woensdag 6 maart wordt er in het MFC Hart van Oosterwolde weer een gezellige senioren inloopmiddag georganiseerd. Arie-Leen van Schoonhoven vertelt over twee tentoonstellingen die in Museum De Wemme in Zuidwolde zijn geweest.

 • Hulp bij belastingaangifte voor inwoners

  27 februari 2024

  Het is weer tijd voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2023. Het Sociaal Team van de gemeente biedt, in samenwerking met Sociaal Raadslieden van Stimenz, Schuldhulp Maatje en Humanitas ondersteuning bij het doen van de aangifte. Deze gratis hulp is bedoeld voor inwoners uit de gemeente Oldebroek met een laag inkomen en die geen koophuis, eigen bedrijf of hoog eigen vermogen hebben.

 • Veiligheid regio Noord-Veluwe centraal in integraal plan voor 2024-2027

  22 februari 2024

  De gemeenten Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek zetten zich gezamenlijk in voor een veilige Noord-Veluwe.

 • Bent u gastouder? Kom naar de bijeenkomst gastouders!

  20 februari 2024

  De werkgroep VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) zet zich samen met het onderwijs, CJG en de kinderopvang in voor een kansrijke ontwikkeling van onze jongste inwoners. U als gastouders speelt hier natuurlijk ook een belangrijke rol in.

 • Veel belangstelling voor Klimaatbestendig Centrumplan Wezep

  20 februari 2024

  Tijdens de inloopbijeenkomsten op 12 en 13 februari bekeken vele buurtbewoners en belangstellenden het definitieve ontwerp van de herinrichting.

 • Vergaderingen raadscommissies februari 2024

  20 februari 2024

  De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis.

 • Informatieavond over project Oldebroek Centrum op 27 februari

  20 februari 2024

  De gemeente Oldebroek wil de woonfunctie en voorzieningen in de dorpskern van Oldebroek verder versterken. Hiervoor is het Concept Ontwikkelkader Oldebroek Centrum Fase 2 opgesteld.

 • Onze energieadviseurs, energie- en tuincoaches staan voor u klaar!

  20 februari 2024

  De coaches van het Duurzaamheidsloket Noord Veluwe zijn betrokken mede-dorpsbewoners die u graag bijstaan om eenvoudig uw energieverbruik te verminderen of uw tuin te verduurzamen.

 • COA presenteert voorlopige uitkomst ecologisch onderzoek Bovendwarsweg

  16 februari 2024

  Het COA heeft ons een brief gestuurd met de eerste voorlopige uitkomsten van het ecologisch onderzoek voor de locatie Bovendwarsweg 83 in onze gemeente. Deze locatie is in beeld voor de opvang van asielzoekers.

 • (Opnieuw) leren reizen met het openbaar vervoer

  13 februari 2024

  Reizen met de bus of trein is niet altijd even duidelijk of gemakkelijk. Dan is de gratis online OV-informatiebijeenkomst echt iets voor u. Het duurt maximaal een uur. Sluit u ook aan op dinsdag 20 februari om 13.30 uur? Een OV-ambassadeur maakt u wegwijs in het openbaar vervoer. U kunt ook een vervolgafspraak maken of een proefreisje met een OV-ambassadeur inplannen. Zo gaat u goed voorbereid op pad.

 • Wat heeft de gemeenteraad besloten op 1 februari 2024?

  13 februari 2024

  De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 1 februari 2024 verschillende besluiten genomen.

 • Oldebroeker erepenning voor sportvrijwilliger Jan Boeve

  09 februari 2024

  Jan Boeve, vrijwilliger van Paardensport Vereniging Noord Veluwe, ontving vrijdagavond de Oldebroeker erepenning. Tijdens de jaarlijkse sportverkiezingsavond reikte locoburgemeester Beerd Flier de erepenning aan hem uit.

 • Partners verlengen samenwerking met Goed Bezig - JOGG Oldebroek

  06 februari 2024

  Op 31 januari hebben acht belangrijke lokale partners aangegeven dat ze blijven samenwerken met Goed Bezig - JOGG Oldebroek. Deze hernieuwde verbintenis toont de voortdurende betrokkenheid van de lokale partners bij het gezamenlijke streven naar een gezonde en actieve levensstijl in de gemeente Oldebroek.

 • Inloopavond ontwerp Klimaatbestendig centrumplan Wezep op 12 en 13 februari

  06 februari 2024

  Het centrumgebied van Wezep wordt aangepakt. Het gebied rondom het Meidoornplein wordt opnieuw ingericht, zodat het geschikt is om de gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen. We zorgen voor een duurzame inrichting, waarbij het regenwater goed wordt opgevangen en er bomen en struiken geplant worden.