Jeugd en onderwijs

 • Jeugdhulp

  De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp tot 18 jaar. Denk aan ondersteuning bij opvoeden, gedragsproblemen of verslaving.

 • Centrum voor Jeugd en Gezin

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Oldebroek is de plek voor informatie en advies over het opvoeden en opgroeien van kinderen.

 • Tegemoetkoming leerlingenvervoer

  Bijdrage in de reiskosten of aangepast vervoer voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen.

 • Scholen

  Een overzicht van de scholen in de gemeente Oldebroek.

 • Leerplicht

  In Nederland moeten jongeren vanaf 5 jaar naar school, totdat zij een diploma (startkwalificatie) hebben of 18 jaar worden.

 • Kinderopvangtoeslag

  In sommige gevallen kunt u een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang krijgen.

 • Peuteropvang, gemeentelijke bijdrage

  Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, kunnen hun kind alsnog tegen lagere kosten naar de peuteropvang brengen.

 • Kinderopvang: inspectie en register

  De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van de kinderopvang in de gemeente Oldebroek.