Vanwege de maandelijkse onderhoudswerkzaamheden is de website op dinsdag 24 mei 2022 vanaf 17.00 uur minder goed bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden kunt u geen online aanvragen indienen. De producten van Burgerzaken kunt u wel aanvragen of regelen (verhuizing doorgeven, uittreksel aanvragen etcetera).

Jeugd en onderwijs

 • Jeugdhulp

  De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp tot 18 jaar. Denk aan ondersteuning bij opvoeden, gedragsproblemen of verslaving.

 • Centrum voor Jeugd en Gezin

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Oldebroek is de plek voor informatie en advies over het opvoeden en opgroeien van kinderen.

 • Tegemoetkoming leerlingenvervoer

  Bijdrage in de reiskosten of aangepast vervoer voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen.

 • Scholen en onderwijs

  Informatie over scholen en onderwijs in onze gemeente.

 • Leerplicht

  In Nederland moeten kinderen vanaf 5 jaar naar school totdat zij een diploma (startkwalificatie) hebben of 18 jaar worden.

 • 18 jaar: wat gaat er veranderen?

  Gefeliciteerd! Je bent 18 geworden, of bent dat bijna. Als je 18 wordt, verandert er veel in je leven. Je wordt zelf verantwoordelijk voor een aantal financiële zaken. Ook moet je een aantal dingen regelen.

 • Straathoekwerk

  Straathoekwerk is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Straathoekwerkers brengen een groot deel van hun werktijd op straat door, of op een andere plek waar jongeren zijn.

 • Kinderopvangtoeslag

  In sommige gevallen kunt u een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang krijgen.

 • Peuteropvang, gemeentelijke bijdrage

  Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, kunnen hun kind alsnog tegen lagere kosten naar de peuteropvang brengen.

 • Kinderopvang: inspectie en register

  De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van de kinderopvang in de gemeente Oldebroek.