Kinderopvang: inspectie en register

De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van de kinderopvang in de gemeente Oldebroek.

Controle en handhaving kwaliteit kinderopvang

GGD Noord- en Oost Gelderland voert de kwaliteitscontroles uit en geeft de bevindingen door aan de gemeente. Als er tekortkomingen bij een kinderopvang zijn geconstateert, komt de gemeente in actie. De eerste stap is het bieden van een hersteltermijn voor het oplossen van de tekortkomingen. Als bij een hercontrole blijkt dat de tekortkomingen niet verholpen zijn, volgen er andere sancties. Benieuwd naar de kwaliteitscriteria waar de gemeente op controleert? Download de Beleidsnota handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Oldebroek.

Landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP)

De gemeente Oldebroek is aangesloten bij het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP). Hierin staan alle gemeentelijk geregistreerde kindercentra, gastouderbureaus en gastouders. De inspectierapporten van de GGD kunt u in dit register inzien. Zorg dat u gebruikmaakt van een geregisteerde kinderopvang, anders kunt u niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Organisaties die opgenomen willen worden in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP) kunnen dit aanvragen bij de gemeente. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot opname in het register heft de gemeente leges. De hoogte van de leges kunt u vinden in de tarieventabel van de legesverordening 2020.

Meer informatie 

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente via tel. 0525 63 82 00.