Peuteropvang, gemeentelijke bijdrage

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, kunnen hun kind alsnog tegen lagere kosten naar de peuteropvang brengen.

Met behulp van een gemeentelijke bijdrage kunnen opvanglocaties goedkoper hun diensten aanbieden. De regeling geldt voor ouders van kinderen vanaf 2,5 tot 4 jaar.

Belang peuteropvang

Ieder kind moet de mogelijkheid krijgen om naar de peuteropvang te gaan. Op deze manier wennen ze al een beetje aan het spelen met andere kinderen en worden ze voorbereid op het basisonderwijs.

Eigen bijdrage

Ouders die hun kind naar de peuteropvang brengen en gebruik maken van de regeling, krijgen een deel van de kosten vergoed, maar moeten nog wel een eigen bijdrage betalen. Hoeveel de eigen bijdrage is, hangt af van het inkomen en de gewenste opvanglocatie.

Meer informatie

Neem contact op met de peuteropvang naar uw keuze voor meer informatie over de opvang en de eigen bijdrage