Vanwege de maandelijkse onderhoudswerkzaamheden is de website op dinsdag 24 mei 2022 vanaf 17.00 uur minder goed bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden kunt u geen online aanvragen indienen. De producten van Burgerzaken kunt u wel aanvragen of regelen (verhuizing doorgeven, uittreksel aanvragen etcetera).

Peuteropvang, gemeentelijke bijdrage

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, kunnen hun kind alsnog tegen lagere kosten naar de peuteropvang brengen.

Met behulp van een gemeentelijke bijdrage kunnen opvanglocaties goedkoper hun diensten aanbieden. De regeling geldt voor ouders van kinderen vanaf 2,5 tot 4 jaar.

Belang peuteropvang

Ieder kind moet de mogelijkheid krijgen om naar de peuteropvang te gaan. Op deze manier wennen ze al een beetje aan het spelen met andere kinderen en worden ze voorbereid op het basisonderwijs.

Eigen bijdrage

Ouders die hun kind naar de peuteropvang brengen en gebruik maken van de regeling, krijgen een deel van de kosten vergoed, maar moeten nog wel een eigen bijdrage betalen. Hoeveel de eigen bijdrage is, hangt af van het inkomen en de gewenste opvanglocatie.

Hoe werkt het?

U kunt contact opnemen met de peuteropvang van uw keuze en zij rekenen voor u uit wat uw eigen bijdrage is. U kunt op basis daarvan een contract afsluiten met de opvangorganisatie. Met deze regeling is maximaal 2 dagdelen per week peuteropvang voor uw kind mogelijk.