Tegemoetkoming leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. In sommige gevallen kunt u als ouder of verzorger in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van het leerlingenvervoer. Dit geldt voor eigen vervoer, openbaar vervoer of aangepast vervoer, zoals een taxi.

Tegemoetkoming leerlingenvervoer aanvragen met DigiD

U kunt ook schriftelijk een tegemoetkoming leerlingenvervoer aanvragen (pdf, 570kb).

Voorwaarden

U kunt een tegemoetkoming voor leerlingenvervoer aanvragen als de leerling:

  • vanwege een handicap of de afstand niet zelfstandig van en naar school kan reizen;
  • meer dan 4 km moet reizen vanaf het huisadres naar de voor hem/haar dichtstbijzijnde toegankelijke school.

In de verordening leerlingenvervoer staan de volledige voorwaarden en regels.

Geen vergoeding

U ontvangt geen vergoeding voor:

  • vervoer tussen school en gymnastieklokaal of zwembad
  • vervoer voor medische behandelingen, (school)arts, (school)tandarts etc.
  • vervoer voor schoolreisjes, sportdagen, naar verenigingen etc.
  • vervoer naar kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of naschoolse opvang

Eigen bijdrage

Gaat de leerling naar een basisschool of een school voor speciaal basisonderwijs? Dan betaalt u een drempelbedrag van € 458,- per leerling per jaar. Het drempelbedrag vervalt als het geregistreerde inkomen (verzamelinkomen) in 2020 minder was dan € 27.900,-. U kunt dit aantonen door een inkomensverklaring mee te sturen.

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit. In een aantal situaties kan de gemeente deze periode met 4 weken verlengen. U krijgt schriftelijk bericht van het besluit van de gemeente.

Meer informatie

Voor meer informatie over leerlingenvervoer kunt u contact opnemen met de gemeente via tel. 0525 63 82 00 of via e-mail leerlingenvervoer@oldebroek.nl.