Omgevingsplan

Wat is een Omgevingsplan?

Het Omgevingsplan is een verdere uitwerking van de keuzes die gemaakt zijn in de Omgevingsvisie. Dit zijn keuzes over hoe de gemeente Oldebroek het leefgebied wil ontwikkelen en beschermen. De gemeente kan per gebied, wijk of kern aangeven welke activiteiten wel of niet zijn toegestaan. In haar Omgevingsplan hoeft de gemeente niet specifiek te bepalen wat er in welk gebied komt. Er kan ook een globale beschrijving met randvoorwaarden in staan, zo blijft er genoeg ruimte voor nieuwe initiatieven.

De gemeente Oldebroek werkt nu aan het plan van aanpak over het opstellen van het Omgevingsplan. Dit wordt begin 2022 besproken in de raad. Wanneer dit plan is goedgekeurd, kunnen de Omgevingsplannen opgesteld worden. Hier worden inwoners en organisaties uiteraard bij betrokken.

Bekijk deze animatie met uitleg over het Omgevingsplan en afwegingsruimte.