Veiligheid

Zorgen voor een veilige woonomgeving, buurtbemiddeling en informatie over de hulpdiensten.

 • Veilige woonomgeving

  We leven in een maatschappij waarin risico's bestaan. Ongevallen zijn niet altijd te voorkomen, maar we doen er alles aan om ze zoveel mogelijk te beperken.

 • WhatsApp-groepen

  Samen zorgen we voor een veilige woon- en leefomgeving. In de gemeente Oldebroek zien we steeds meer burgerinitiatieven om dit te realiseren. Het oprichten van WhatsApp-groepen is hier een voorbeeld van.

 • Buurtbemiddeling

  Heeft u een conflict of probleem met buurtbewoners? Schakel buurtbemiddeling in voor een oplossing waar iedereen mee kan leven.

 • Hulpdiensten

  De politie en brandweer zijn hulpdiensten. Zij hebben een hulpverlenende taak bij ongevallen en rampen.