Veiligheid

Zorgen voor een veilige woonomgeving, buurtbemiddeling en informatie over de hulpdiensten.

  • Veilige woonomgeving

    We leven in een maatschappij waarin risico's bestaan. Ongevallen zijn niet altijd te voorkomen, maar we doen er alles aan om ze zoveel mogelijk te beperken.

  • Buurtbemiddeling

    Heeft u een conflict of probleem met buurtbewoners? Schakel buurtbemiddeling in voor een oplossing waar iedereen mee kan leven.

  • Hulpdiensten

    De politie en brandweer zijn hulpdiensten. Zij hebben een hulpverlenende taak bij ongevallen en rampen.