Bouwen en verbouwen

 • Omgevingsvergunning

  Vergunning voor bouwen, verbouwen, kappen, inrit aanleggen, slopen of wanneer u een vergunningcheck wilt doen.

 • Ruimtelijke plannen

  Informatie over bestemmingsplannen in de gemeente Oldebroek.

 • Boom kappen

  Als u een boom wilt (laten) kappen, heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig.

 • Vooroverleg omgevingsvergunning

  Uw bouwplan laten toetsen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt.

 • Afwijken van bestemmingsplan

  Heeft u bouwplannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u de gemeente toestemming vragen om hiervan af te wijken.

 • Gevolgen voor uw initiatief of aanvraag omgevingsvergunning

  De verwachting is dat de Omgevingswet per 1 januari 2024 ingaat. Deze wet bundelt wetten en regels over de leefomgeving. De Omgevingswet kan gevolgen hebben voor uw plannen om te (ver)bouwen of een ander ruimtelijk initiatief uit te voeren.

 • Omgevingsvergunningen inzien

  Omgevingsvergunningen die ter inzage liggen.

 • Asbest verwijderen

  Als u asbest wilt verwijderen in of rondom uw woning of bedrijf, moet u dit vooraf melden.

 • Zelfbouw

  Soms verkoopt de gemeente woningbouwkavels aan particulieren. Kopers kunnen hierop zelf een woning bouwen binnen de kaders die de gemeente stelt.

 • Woningbouwlocaties

  In de gemeente Oldebroek zijn er verschillende woningbouwlocaties. Bekijk per locatie wat de plannen zijn.

 • Welstand

  De gemeente heeft aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit van bouwwerken. Waar de ruimtelijke kwaliteit aan moet voldoen, staat beschreven in de welstandsnota en in beeldkwaliteitsplannen.

 • Planschade

  Wanneer u schade lijdt door een planologische maatregel van de gemeente.

 • Huisnummer aanvragen of wijzigen

  De gemeente geeft elk nieuw huis of bedrijfspand een adres met huisnummer.

 • Bouw en verbouw, gemeentelijk toezicht

  Heeft u een omgevingsvergunning voor bouwen of verbouwen? Dan controleert een inspecteur van de gemeente of u zich aan de regels houdt.

 • Bodem en ondergrond

  Rioolaansluiting aanvragen, bodemonderzoek doen, afvalwater lozen op de riolering of een ondergrondse olietank melden.

 • Monumenten

  Informatie over monumenten: van het verbouwen of herstellen van een monument tot het aanvragen van monumentensubsidie.