Extra's bij laag inkomen

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Of heeft u schulden? Er zijn verschillende regelingen waar u mogelijk gebruik van kunt maken, zodat u bepaalde kosten kunt betalen.

 • Activiteitenbijdrage

  Bijdrage van de gemeente voor mensen met een laag inkomen om activiteiten te ondernemen.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Toeslag van de gemeente voor als u 3 jaar of langer van een laag inkomen moet leven.

 • Studietoeslag

  Een toeslag voor studenten die door een beperking niet kunnen werken naast hun opleiding.

 • Compensatie eigen risico zorgverzekering

  Heeft u een laag inkomen, weinig vermogen en heeft u het eigen risico van uw zorgverzekering helemaal betaald? Dan kunt u een financiële tegemoetkoming krijgen voor uw hoge zorgkosten.

 • Collectieve zorgverzekering minima

  Collectieve zorgverzekering voor als u een laag inkomen heeft en in de gemeente Oldebroek woont.

 • Jeugdfonds Sport & Cultuur

  Kan uw kind niet deelnemen aan een sport of culturele activiteit? Dan kunt u een beroep doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

 • Volwassenenfonds Sport & Cultuur

  Kunt u niet deelnemen aan een sport of culturele activiteit? Dan kunt u een beroep doen op het Volwassenenfonds Sport & Cultuur.

 • Bijzondere bijstand

  Bijdrage van de gemeente voor bijzondere en noodzakelijke kosten die u niet kunt betalen.

 • Energietoeslag

  De energietoeslag is een tegemoetkoming vanuit de Rijksoverheid voor de hoge energielasten en bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen.

 • Energiecontract via gemeente Oldebroek

  Advies op maat voor het besparen op uw energiekosten.

 • Kwijtschelding belastingen en heffingen

  Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u vragen om kwijtschelding. U hoeft de belasting dan niet te betalen.

 • Voedselbank

  Als u een laag inkomen heeft en niet genoeg geld overhoudt voor boodschappen, dan komt u misschien in aanmerking voor gratis voedselpakketten van de Voedselbank Elburg - Oldebroek.

 • Inkomen en vermogen

  Een overzicht van de inkomen- en vermogensgrenzen die gelden voor de minimaregelingen.