Bouwen en verbouwen

 • Omgevingsvergunning

  Vergunning voor bouwen, verbouwen, kappen, inrit aanleggen, slopen of wanneer u een vergunningcheck wilt doen.

 • Ruimtelijke plannen

  Informatie over bestemmingsplannen in de gemeente Oldebroek.

 • Boom kappen

  Als u een boom wilt (laten) kappen, heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig.

 • Vooroverleg omgevingsvergunning

  Uw bouwplan laten toetsen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt.

 • Snelle omgevingsvergunning

  Een omgevingsvergunning voor bouwen en verbouwen binnen één dag.

 • Afwijken van bestemmingsplan

  Heeft u bouwplannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u de gemeente toestemming vragen om hiervan af te wijken.

 • Omgevingsvergunningen inzien

  Omgevingsvergunningen die ter inzage liggen.

 • Zelfbouw

  Soms verkoopt de gemeente woningbouwkavels aan particulieren. Kopers kunnen hierop zelf een woning bouwen binnen de kaders die de gemeente stelt.

 • Woningbouwlocaties

  In de gemeente Oldebroek zijn er verschillende woningbouwlocaties. Bekijk per locatie wat de plannen zijn.

 • Welstand

  De gemeente heeft aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit van bouwwerken. Waar de ruimtelijke kwaliteit aan moet voldoen, staat beschreven in de welstandsnota en in beeldkwaliteitsplannen.

 • Planschade

  Wanneer u schade lijdt door een planologische maatregel van de gemeente.

 • Huisnummer aanvragen of wijzigen

  De gemeente geeft elk nieuw huis of bedrijfspand een adres met huisnummer.

 • Bouw en verbouw, gemeentelijk toezicht

  Heeft u een omgevingsvergunning voor bouwen of verbouwen? Dan controleert een inspecteur van de gemeente of u zich aan de regels houdt.

 • Bodem en ondergrond

  Rioolaansluiting aanvragen, bodemonderzoek doen, afvalwater lozen op de riolering of een ondergrondse olietank melden.

 • Monumenten

  Informatie over monumenten: van het verbouwen of herstellen van een monument tot het aanvragen van monumentensubsidie.