Vanwege de maandelijkse onderhoudswerkzaamheden is de website op dinsdag 24 mei 2022 vanaf 17.00 uur minder goed bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden kunt u geen online aanvragen indienen. De producten van Burgerzaken kunt u wel aanvragen of regelen (verhuizing doorgeven, uittreksel aanvragen etcetera).

Huisnummer aanvragen of wijzigen

De gemeente geeft elk nieuw huis of bedrijfspand een adres met huisnummer. Dit is meestal gekoppeld aan een bouwvergunning (omgevingsvergunning). Adressen worden opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Huisnummers kunnen niet zomaar gebruikt of gewijzigd worden.

Klopt uw huisnummer niet? Dan kunt u daar melding van doen bij de gemeente.

Voorwaarden

Een adres wordt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen opgenomen, nadat de gemeente:

  • een bouwvergunning (Omgevingsvergunning) heeft verleend, of
  • heeft vastgesteld dat er een vergissing is gemaakt

Kosten

Het aanvragen of wijzigen van een huisnummer is gratis.

Aanvraag

U kunt uw huisnummer aanvragen bij de gemeente.