Omgevingsvergunning

Wilt u bouwen, verbouwen, een uitweg maken of op een andere manier iets aan uw omgeving veranderen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket.

Vergunningcheck

Niet alle activiteiten zijn vergunningplichtig. U kunt dit controleren met de vergunningcheck van het Omgevingsloket. Als blijkt dat u voor uw (bouw)plan geen vergunning nodig heeft, dan kunt u uw plannen realiseren zonder hiervoor contact op te nemen met de gemeente.

Naar het Omgevingsloket

Vooroverleg

Twijfelt u of uw aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt goedgekeurd? Of vraagt u zich af of uw (bouw)plan in het bestemmingsplan past? Dan kunt u een vooroverleg aanvragen.

Omgevingsvergunning inzien

Omgevingsvergunningen die ter inzage liggen kunt u inzien op de webpagina Omgevingsvergunningen inzien.

Snelle omgevingsvergunning

Dit is een gewone omgevingsvergunning voor bouwen en verbouwen waarbij de aanvrager, met hulp van zijn architect, zorgt dat de gemeente de vergunning in één dag kan afhandelen. Meer informatie op de webpagina Snelle omgevingsvergunning.

Regels bij bouwactiviteiten

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt is het verstandig om te kijken welke regels en/of gegevens van belang zijn voor uw plan. Denk bijvoorbeeld aan:

Uitrit aanleggen of veranderen

Als u een uitrit wilt aanleggen of veranderen dan moet u via het Omgevingsloket een aanvraag indienen.

Boom kappen

Wilt u een boom (laten) kappen? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. In de tarieventabel bij de legesverordening 2022 kunt u de kosten voor uw aanvraag vinden.

Termijn

De behandeltermijn is maximaal 8 weken. Voor complexe aanvragen is de behandeltermijn maximaal 6 maanden. Beide behandeltermijnen kunnen eenmalig worden verlengd met 6 weken. Na ontvangst van uw aanvraag, krijgt u schriftelijk bericht over de termijn.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een afspraak maken. Samen met een medewerker bekijkt u welke wettelijke regels voor uw plan gelden. De informatie die u krijgt is geen definitieve beoordeling van uw plan. Als u technisch advies of gedetailleerde informatie nodig heeft, raden wij u aan een deskundige te raadplegen zoals een architect.