Omgevingsvergunning

Wilt u bouwen, verbouwen of op een andere manier iets aan uw omgeving veranderen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Dit vraagt u aan via het Omgevingsloket.

Vergunningcheck

Niet alle activiteiten zijn vergunningplichtig. U kunt dit controleren met de vergunningcheck van het Omgevingsloket. Als blijkt dat u voor uw (bouw)plan geen vergunning nodig heeft, dan kunt u uw plannen realiseren zonder hiervoor contact op te nemen met de gemeente.

Naar het Omgevingsloket

Pilot BLITTS

De gemeente is een pilot gestart met BLITTS voor kleine bouwwerkzaamheden bij woningen. Denk aan een dakkapel, erfafscheiding, aanbouw, bijgebouw of het plaatsen van zonnepanelen. U regelt zelf de aanvraag en ontvangt binnen gemiddeld 5 werkdagen de omgevingsvergunning. Lees onderaan deze pagina meer over BLITTS.

Vooroverleg

Twijfelt u of uw aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt goedgekeurd? Of dat uw bouwplan in het bestemmingsplan past? Dan kunt u een vooroverleg aanvragen.

Regels bij bouwactiviteiten

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt is het verstandig om te kijken welke regels en/of gegevens van belang zijn voor uw plan. Denk bijvoorbeeld aan:

Uitrit aanleggen of veranderen

Als u een uitrit wilt aanleggen of veranderen dan moet u via het Omgevingsloket een aanvraag indienen. Bij een uitrit op een gemeentelijke weg wordt de aanvraag als ‘melding’ afgehandeld en worden er geen legeskosten in rekening gebracht.

Boom kappen

Wilt u een boom (laten) kappen? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. In de tarieventabel bij de legesverordening 2021 kunt u de kosten voor uw aanvraag vinden.

Termijn

De behandeltermijn is maximaal 8 weken. Voor complexe aanvragen is de behandeltermijn maximaal 6 maanden. Beide behandeltermijnen kunnen eenmalig worden verlengd met 6 weken. Na ontvangst van uw aanvraag, krijgt u schriftelijk bericht over de termijn.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een afspraak maken. Samen met een medewerker bekijkt u welke wettelijke regels voor uw plan gelden. De informatie die u krijgt is geen definitieve beoordeling van uw plan. Als u technisch advies of gedetailleerde informatie nodig heeft, raden wij u aan een deskundige te raadplegen zoals een architect.

Pilot: zelf aanvraag regelen met BLITTS

De gemeente is een pilot gestart met BLITTS. Hiermee controleert of u een omgevingsvergunning nodig heeft of niet. Als u geen vergunning nodig heeft, kunt u tegen betaling een verklaring krijgen waarin staat dat uw bouwwerk vergunningsvrij is. Als u wel een vergunning nodig heeft, kunt u deze aanvragen via BLITTS.

BLITTS is geschikt voor kleine bouwwerkzaamheden bij woningen. Bijvoorbeeld een dakkapel, erfafscheiding, aanbouw, bijgebouw of het plaatsen van zonnepanelen.

Via de postcodecheck in BLITTS kunt u kijken of uw adres binnen de pilot valt en of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Hoe werkt BLITTS

BLITTS helpt u om een bouwplan te maken die binnen de regels past. BLITTS laat u zien wanneer uw bouwplan aan de regelgeving voldoet. Ook kiest u in het programma de tekeningen die voor uw aanvraag nodig zijn. U maakt dus zelf de aanvraag en neemt zelf verantwoordelijkheid voor de juiste inhoud van de aanvraag. U maakt geen gebruik van de deskundige bouwtechnische check door de gemeente.

BLITTS stuurt de aanvraag direct naar de gemeente. De gemeente handelt de aanvraag sneller af zonder bouwtechnische beoordeling. We streven er naar om uw aanvraag binnen gemiddeld 5 werkdagen af te handelen.

Voor een BLITTS-aanvraag betaalt u € 387,- aan leges, hier komen geen andere kosten bij. Voor een vergunningsvrij-verklaring betaalt u € 50,-.