Bijdrage energiekosten 2021

Heeft u een laag inkomen? En heeft u in de periode tussen 1 september en 31 december 2021 te maken gekregen met hogere energiekosten door de stijgende energietarieven? Dan kunt u een bijdrage uit het gemeentelijke energiefonds aanvragen voor de hogere energiekosten. De bijdrage bedraagt maximaal € 100,- per maand per huishouden.

Voorbeeld: wanneer uw voorschotbedrag per 1 september met € 25,- per maand is gestegen kunt u een bijdrage aanvragen over de maanden september, oktober, november en december. In totaal ontvangt u dan een compensatie van €100,-. We compenseren geen energiekosten wanneer het tarief niet is gewijzigd maar uw verbruik is gestegen.

Bijdrage energiekosten aanvragen

Let op: dit is niet de energietoeslag voor minima van € 800,- die door het Rijk is aangekondigd.

Voorwaarden

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen om voor de compensatie in aanmerking te komen:

  • U heeft door de hogere energietarieven te maken met hogere uitgaven voor gas en elektriciteit over de periode 1 september tot en met 31 december 2021. Zijn uw uitgaven na 1 januari 2022 gestegen, dan komt u niet in aanmerking voor deze gemeentelijke regeling. U moet dan nu geen aanvraag indienen, maar wachten op de aangekondigde energietoeslag van de Rijksoverheid. Hiervoor wordt later meer bekend. Houd hiervoor onze website en Veluwe Koerier in de gaten.
  • Uw inkomen (werk of uitkering) was in de periode 1 september tot en met 31 december 2021 lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  • Bij deze gemeentelijke regeling wordt niet gekeken naar uw vermogen. Heeft u bijvoorbeeld een eigen huis of spaargeld, dan kunt u toch in aanmerking komen voor deze regeling.

Bijzonderheden

De gemeente heeft voor deze regeling een budget van € 20.000,- beschikbaar. Aanvragen die binnenkomen nadat het beschikbare budget is uitgegeven, worden niet in behandeling genomen.

Beslissing op uw aanvraag

Als de aanvraag compleet is, krijgt u binnen 8 weken een brief met hierin de beslissing.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de compensatie of weet u niet zeker of u in aanmerking komt? Neem dan contact op met het Sociaal Team via tel. 0525 63 83 33.

Hulp bij invullen aanvraagformulier

Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? Heeft u vragen over geld? Of over wetten en regels? Dan bent u van harte welkom op het Financieel Spreekuur. Het team zit elke dinsdag tussen 10.00 - 12.00 uur klaar om inwoners te helpen met alle vragen. Het financiële spreekuur is in MFC De Brinkhof, Mariënrade 3 in Wezep. U kunt binnenlopen of een afspraak maken via tel. 0525 63 83 33 of per mail via sociaalteam@oldebroek.nl. De dienstverlening is gratis.