Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die 3 jaar of langer van een laag inkomen moeten leven. U kunt de individuele inkomenstoeslag gebruiken voor onverwachte uitgaven, bijvoorbeeld een wasmachine die kapot gaat en vervangen moet worden. U mag het bedrag vrij besteden. De individuele inkomenstoeslag is € 415,00 voor alleenstaanden en alleenstaande ouders en € 595,00. voor gehuwden en samenwonende partners.

Individuele inkomenstoeslag aanvragen met DigiD

U kunt ook schriftelijk de individuele inkomenstoeslag aanvragen (pdf, 705kb) aanvragen.

Voorwaarden

  • U bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • U woont in de gemeente Oldebroek.
  • Uw inkomen (werk of uitkering) was de afgelopen 3 jaar lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  • Uw vermogen (spaargeld, bezittingen of ander vermogen) is lager dan de voor u geldende vermogensgrens.
  • U bent of was de afgelopen 3 jaar geen student en maakt(e) geen gebruik van de Wet op de Studiefinanciering of de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten.
  • U heeft in de afgelopen 12 maanden nog geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.
  • U heeft de afgelopen 3 jaar geen maatregel opgelegd gekregen vanwege het schenden van een arbeids- of re-integratieverplichting.

Peildatum

Op het moment dat u de individuele inkomenstoeslag aanvraagt, stelt de gemeente een peildatum vast. Dat is het moment waarop u voor het eerst aan de voorwaarden voldoet. Verandert uw situatie niet? Dan kunt u jaarlijks een aanvraag indienen vanaf de peildatum.

Beslissing op uw aanvraag

Als de aanvraag compleet is, krijgt u binnen 8 weken een brief met hierin de beslissing.

Meer informatie 

Heeft u een vraag over de Individuele inkomenstoeslag of weet u niet zeker of u in aanmerking komt? Neem dan contact op met het Sociaal Team via tel. 0525 63 83 33.

Hulp bij invullen aanvraagformulier

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Maak dan een afspraak met de Sociaal Raadslieden van Stimenz via tel. 088 784 64 64. Zij zijn bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur.