Individuele studietoeslag

Studietoeslag is voor een student niet voldoende om alle kosten van te betalen, daarom werken veel studenten naast hun studie. Maar studenten met een lichamelijke of psychische beperking kunnen vaak niet of nauwelijks bijverdienen. Voor hen is de individuele studietoeslag.

Individuele studietoeslag aanvragen met DigiD

U kunt ook schriftelijk de Individuele studietoeslag aanvragen (pdf, 582kb).

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder en woont in de gemeente Oldebroek.
  • U heeft recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
  • Uw vermogen is lager dan de voor u geldende vermogensgrens.
  • Ondanks uw beperking kunt u wel werken. Maar het lukt u niet om het wettelijk minimumloon te verdienen als u fulltime zou werken en geen studie zou volgen.

Zijn er wijzigingen in uw situatie die van invloed kunnen zijn op de studietoeslag? Geef dit dan direct door aan de gemeente.

Hoogte individuele studietoeslag

De studietoeslag bedraagt € 1.218,- voor een heel studiejaar. U vraagt de studietoeslag per studiejaar aan als u op 1 augustus start. Een studiejaar loopt van 1 augustus tot 1 augustus. De studietoeslag wordt in 2 termijnen uitbetaald. De eerste termijn loopt van het moment dat de aanvraag is ingediend tot 1 februari en wordt naar rato berekend als uw aanvraag ná 1 augustus door de gemeente is ontvangen. U kunt ook studietoeslag aanvragen voor een studie die start op 1 februari. In dat geval ontvangt u € 609,- voor een half studiejaar.

De ingangsdatum van de studietoeslag is de datum waarop uw aanvraag wordt ontvangen. Toekenning met terugwerkende kracht tot 1 augustus is niet mogelijk.

Beslissing op uw aanvraag

Als de aanvraag compleet is, krijgt u binnen 8 weken een brief met hierin de beslissing.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de individuele studietoeslag of weet u niet zeker of u in aanmerking komt? Neem dan contact op met het Sociaal Team via tel. 0525 63 83 33.

Hulp bij invullen aanvraagformulier

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Maak dan een afspraak met de Sociaal Raadslieden van Stimenz via tel. 088 784 64 64. Zij zijn bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur.