Tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten

Bent u chronisch ziek of heeft u een handicap? En heeft u dit jaar hoge zorgkosten die niet zijn vergoed? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in uw zorgkosten. U kunt de tegemoetkoming aanvragen voor zorgkosten die u in hetzelfde kalenderjaar heeft gemaakt. De tegemoetkoming bedraagt € 300,- per persoon per kalenderjaar.

Tegemoetkoming aanvragen met DigiD

U kunt ook schriftelijk Tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten (pdf, 592kb) aanvragen.

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder en woont in de gemeente Oldebroek
  • Uw inkomen (werk of uitkering) is lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  • Uw vermogen (spaargeld, bezittingen of ander vermogen) is lager dan de voor u geldende vermogensgrens.
  • U heeft de afgelopen 3 jaren het volledige eigen risico betaald.

Daarnaast moet u aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • U heeft een geldige gehandicaptenparkeerkaart.
  • U heeft een Wmo-indicatie voor een maatwerkvoorziening van minimaal 1 jaar.
  • U ontvangt een Wajong-, WAZ-, WAO- of WIA-uitkering van het UWV op basis van 80 - 100% arbeidsongeschiktheid.
  • U heeft een positieve indicatie voor de Regeling zittend ziekenvervoer.
  • U heeft één van de 28 chronische ziekten zoals die voorkomen in het Nationaal Kompas.

Maakt u gebruik van de collectieve zorgverzekering en heeft u gekozen voor het hoogste pakket? Dan heeft u geen recht op de tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten. Bij het hoogste pakket is het WMO abonnementstarief dat u betaalt aan het CAK wel meeverzekerd.

Beslissing op uw aanvraag

Als de aanvraag compleet is, krijgt u binnen 8 weken een brief met hierin de beslissing.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de tegemoetkoming of weet u niet zeker of u in aanmerking komt? Neem dan contact op met het Sociaal Team via tel. 0525 63 83 33.

Hulp bij invullen aanvraagformulier

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Maak dan een afspraak met de Sociaal Raadslieden van Stimenz via tel. 088 784 64 64. Zij zijn bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur.