Herbegraven of alsnog cremeren

Wilt u een overledene op een andere plek laten begraven of alsnog laten cremeren? Dan heeft u hiervoor een vergunning nodig. Vaak doet de begrafenisondernemer de aanvraag voor deze vergunning. De burgemeester verleent de vergunning.

Een vergunning wordt niet zomaar verleend. Het op- en herbegraven en/of cremeren moet plaatsvinden binnen 2 maanden na de teraardebestelling of nadat de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar is verstreken. De kosten die met het op- en herbegraven en/of cremeren samenhangen komen voor rekening van de aanvrager.

Voorwaarden

Alleen de grafeigenaar kan een vergunning aanvragen. De grafeigenaar kan hiervoor opdracht geven aan bijvoorbeeld de begrafenisondernemer. 

Kosten

€ 42,55

Aanvraag

U vraagt de vergunning aan bij de burgemeester. Vaak doet de begrafenisondernemer dit voor u.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.