Zorg en ondersteuning

 • Sociaal Team

  Heeft u vragen op het gebied van werk, inkomen of zorg? Loopt u in het dagelijks leven tegen bepaalde dingen aan en heeft u behoefte aan ondersteuning? Hiervoor kunt u terecht bij het Sociaal Team.

 • Vrijwilligerswerk

  Vrijwilligerswerk is werk dat u onbetaald en onverplicht doet, voor anderen of voor de samenleving.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  De Wmo is erop gericht dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en anderen kan ontmoeten. Ook mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, een psychiatrische aandoening, chronisch zieken of ouderen.

 • Ondersteuning aanvragen (Wmo)

  Wilt u zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en anderen ontmoeten? Er zijn situaties waarin dit niet of minder goed lukt. Heeft u hier last van? Neem contact op met het Sociaal Team. Wij kijken samen met u welke ondersteuning u nodig heeft.

 • Mantelzorg

  Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor familie, vrienden of buren met gezondheidsproblemen.

 • Subsidie

  Bijdrage van de gemeente aan activiteiten op het gebied van sport, zorg, welzijn en cultuur.

 • Maaltijdvoorziening

  Bent u niet in staat om zelf voor uw warme maaltijd te zorgen? Dan kunt u een maaltijdvoorziening aanvragen.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Parkeerplaats dicht bij uw woning als u gehandicapt bent.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  ​Parkeerkaart zodat u dichtbij voorzieningen kunt parkeren.

 • Consulent Informele Ondersteuning

  De Consulenten Informele Ondersteuning helpen inwoners en zorgvragers in het versterken van de eigen kracht.

 • Sociale activiteiten

  Binnen de gemeente zijn er verschillende mogelijkheden om met andere mensen in contact te komen of deel te nemen aan activiteiten.

 • Melding psychische hulp

  Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ).