Vanwege de maandelijkse onderhoudswerkzaamheden is de website op dinsdag 24 mei 2022 vanaf 17.00 uur minder goed bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden kunt u geen online aanvragen indienen. De producten van Burgerzaken kunt u wel aanvragen of regelen (verhuizing doorgeven, uittreksel aanvragen etcetera).

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als u bij hen komt werken. U kunt een VOG online aanvragen bij Dienst Justis als uw werkgever eHerkenning heeft. Als uw werkgever dat niet heeft, kunt u digitaal of persoonlijk een VOG aanvragen bij de gemeente. U ontvangt de VOG meestal binnen 4 weken per post van Dienst Justis.

VOG aanvragen bij Dienst Justis

VOG aanvragen bij gemeente

Als uw werkgever geen eHerkenning heeft of niet voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u een VOG aanvragen bij de gemeente. U kunt de VOG digitaal aanvragen bij de gemeente. Hierbij stuurt u een scan mee van een ingevuld aanvraagformulier VOG. Of u vraagt de VOG persoonlijk aan op het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken. U neemt een geldig identiteitsbewijs mee en een ingevuld aanvraagformulier VOG.

Kosten

  • VOG bij Dienst Justis: € 33,85. Bij uw online aanvraag betaalt u deze kosten rechtstreeks via iDEAL.
  • VOG via gemeente: € 41,35. U betaalt de VOG op het gemeentehuis of bij uw online aanvraag via iDEAL.

Machtigen

U kunt iemand machtigen om de VOG voor u aan te vragen. Deze persoon gaat dan voor u naar het gemeentehuis. Bij het indienen van de aanvraag moet de gemachtigde de volgende stukken meenemen:

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier VOG
  • Een machtigingsbrief met uw handtekening (dit is een brief waarin u aangeeft wie u machtigt om namens u deze aanvraag in te dienen. De brief moet de volgende gegevens van u en de gemachtigde bevatten: voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, straat, huisnummer, postcode en woonplaats)
  • Een kopie van uw identiteitsbewijs

Niet ingeschreven?

Als u niet bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven doet u uw aanvraag rechtstreeks bij Dienst Justis.

Gratis VOG vrijwilligers

Werkt u als vrijwilliger met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking? Dan kunt u in aanmerking komen voor een gratis VOG. Uw vrijwilligersorganisatie moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De gratis VOG is alleen digitaal aan te vragen op www.gratisvog.nl.

Werkt u als vrijwilliger niet met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking, maar hebt u vanwege uw vrijwilligerswerk wel een VOG nodig? Dan kunt u de kosten hiervan vergoed krijgen via de gemeente. U vraagt de VOG persoonlijk aan bij de gemeente. Om de kosten vergoed te krijgen, vult u het formulier Vergoeding kosten VOG vrijwilligerswerk (pdf, 330kb) in. Het ingevulde formulier stuurt u per post op naar de gemeente. Of u scant het ingevulde formulier in en mailt het naar gemeente@oldebroek.nl onder vermelding van 'Vergoeding kosten VOG vrijwilligerswerk'.