Drank- en horecavergunning

Wilt u in een horecabedrijf alcohol schenken of in een slijterij sterke drank verkopen? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Dit geldt ook voor paracommerciële instellingen zoals sportkantines en buurt- en dorpshuizen die alcohol willen schenken. Horecabedrijven en slijterijen vragen Model A aan. Paracommerciële instellingen vragen model B aan. Vraag de drank- en horecavergunning minimaal 8 weken van te voren aan.

Drank- en horecavergunning model A (PDF)

Drank- en horecavergunning model B (PDF)

Voorwaarden

U kunt een drank- en horecavergunning aanvragen als u:

 • 21 jaar of ouder bent
 • van onbesproken gedrag bent
 • beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne

De vergunning heeft betrekking op het pand en wordt verleend op een (rechts)persoon. U moet opnieuw een vergunning aanvragen als er iets aan de vergunning verandert. Bijvoorbeeld als de ondernemingsvorm of de inrichting (bouwtechnisch) verandert.

Kosten

Drank- en horecavergunning horecabedrijf commercieel en paracommercieel € 870,70      

Aanpak

U heeft het volgende nodig voor uw aanvraag:

Horecabedrijf commercieel

 • Ingevuld aanvraagformulier model A met de volgende bijlagen:
  • Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting
  • Onderzoeksformulier inrichtingseisen horecabedrijf en slijterij
  • BIBOB vragenlijst
 • Per medewerker in loondienst, een arbeidsovereenkomst
 • Kopie identiteitsbewijs van ondernemers/ bestuursleden en leidinggevenden
 • Bewijsstukken kennis en inzicht sociale hygiëne van leidinggevenden
 • Bouwkundige plattegrondtekening van de inrichting met alle bijbehorende lokaliteiten, terrassen of slijtlokalen

Horecabedrijf paracommercieel

 • Ingevuld aanvraagformulier model B met de volgende bijlagen:
  • Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting
  • Onderzoeksformulier inrichtingseisen horecabedrijf en slijterij
 • Kopie bestuursreglement
 • Een verklaring van de eigenaar en/of verhuurder van het pand, voorzien van datum en handtekening. Hierin staat vermeld dat de eigenaar en/of verhuurder geen bezwaar heeft tegen de vestiging van de inrichting in het pand
 • Kopie identiteitsbewijs van ondernemers/bestuursleden en leidinggevenden
 • Bouwkundige plattegrondtekening van de inrichting met alle daarbij behorende lokaliteiten, terrassen, of slijtlokaliteiten

Nieuwe leidinggevende

Komt er een nieuwe leidinggevende? Meld dit door gebruik te maken van het formulier Melding wijzigen leidinggevende (pdf, 389kb).

Beslissing op uw aanvraag

De gemeente neemt bij een aanvraag model A binnen 8 weken een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. Bij een aanvraag model B neemt de gemeente binnen 6 maanden een besluit.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.