Evenement organiseren

Wilt u in de gemeente Oldebroek een evenement organiseren, zoals een optocht, braderie, paasvuur of sporttoernooi? Afhankelijk van de aard en de omvang van het evenement meldt u het evenement bij de gemeente of vraagt u een vergunning aan.  

Check of een vergunning/melding nodig is

Via onderstaande stellingen komt u erachter of u wel of geen melding of vergunning nodig heeft voor het evenement. Kunt u alle stellingen met ‘ja’ beantwoorden? Dan heeft u geen melding, ontheffing of vergunning nodig. Heeft u één van de stellingen met ‘nee’ beantwoordt? Vul dan het formulier ‘Evenement melden of vergunning aanvragen’ in.

 • Het evenement is alleen voor (een beperkte groep) genodigden
 • Er wordt geen geluidversterking of luidsprekerinstallatie voor spreken of muziek toegepast
 • Er is geen belemmering van de doorgang voor verkeer en/of hulpdiensten
 • Er wordt geen (zwak) alcoholhoudende drank verkocht
 • Er wordt geen groot vuur gestookt (vuurplaats niet groter dan een vat van 200 liter)

Evenement melden of vergunning aanvragen

U kunt ook schriftelijk het evenement melden of vergunning aanvragen (pdf, 603kb).

Voorwaarden

 • Voor evenementen tot 2500 bezoekers vraagt u 8 weken van tevoren een vergunning aan.
 • Voor grote (risico-)evenementen met meer dan 2500 bezoekers vraagt u bij voorkeur 14 weken van tevoren een vergunning aan.

Kosten

 • Voor een evenementenvergunning met 0 tot 500 bezoekers: € 106,00 (met uitzondering van eventuele ontheffingen voor geluid, verkeer, Drank- en Horecawet)
 • Voor een evenementenvergunning van 500 bezoekers tot 1000 bezoekers: € 359,30
 • Voor een evenementenvergunning van 1000 bezoekers tot 2500 bezoekers: € 539,00
 • Voor een evenementenvergunning met meer dan 2500 bezoekers: € 628,85

Voor een evenement, ongeacht het aantal bezoekers, georganiseerd door inwoners van de gemeente Oldebroek die zich hiervoor als vrijwilliger inzetten en/of voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) is het tarief voor een vergunning: € 106,00.

Onder ‘vrijwilliger’ verstaan wij: iemand die voor anderen of de samenleving in georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald werk verricht.

Bijzonderheden

Voor het organiseren van evenementen gelden de regels volgens het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

Bezwaar en beroep

De gemeente kan de vergunning weigeren om de volgende redenen:

 • In het belang van de openbare orde.
 • De verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen kan niet worden gegarandeerd.
 • In het belang van de zedelijkheid (normen en waarden) of gezondheid.
 • Ter bescherming van het milieu.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Lees ook