Vanwege de maandelijkse onderhoudswerkzaamheden is de website op dinsdag 24 mei 2022 vanaf 17.00 uur minder goed bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden kunt u geen online aanvragen indienen. De producten van Burgerzaken kunt u wel aanvragen of regelen (verhuizing doorgeven, uittreksel aanvragen etcetera).

Manifestatie organiseren

Iedereen mag een manifestatie (demonstratie, betoging) organiseren op een openbare plaats in de gemeente Oldebroek. Dit geldt ook voor het houden van een openluchtbijeenkomst. U moet dit wel vooraf schriftelijk kenbaar maken aan de gemeente.

Manifestatie doorgeven

U kunt ook schriftelijk een manifestatie doorgeven (pdf, 540kb).

Wanneer geeft u een manifestatie door?

U moet een manifestatie of openluchtbijeenkomst schriftelijk kenbaar maken in de volgende gevallen:  

  • De manifestatie of bijeenkomst is op een openbare plaats in de gemeente Oldebroek.
  • Er is versterkte spraak en/of muziek.
  • Er is sprake van belemmering van de doorgang voor verkeer en/of hulpdiensten.

De kennisgeving doet u minimaal 2 dagen van te voren. Laat u versterkte spraak en/of muziek horen? En wordt de doorgang voor verkeer en/of hulpdiensten belemmerd? Dan moet u tenminste 8 weken van te voren een kennisgeving indienen.

Voorwaarden

De manifestatie mag de openbare orde en veiligheid niet verstoren. Bij het verstoren van de openbare orde en veiligheid kan de burgemeester de manifestatie of openluchtbijeenkomst verbieden of (laten) beëindigen.

Kosten

Kennisgeving van een manifestatie of openluchtbijeenkomst is gratis. Als u een geluidsontheffing of een verkeersbesluit nodig heeft, moet u wel kosten betalen.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Lees ook