Vanwege de maandelijkse onderhoudswerkzaamheden is de website op dinsdag 24 mei 2022 vanaf 17.00 uur minder goed bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden kunt u geen online aanvragen indienen. De producten van Burgerzaken kunt u wel aanvragen of regelen (verhuizing doorgeven, uittreksel aanvragen etcetera).

Ontheffing sluitingstijd horeca

Wilt u uw horecabedrijf langer open houden dan volgens de Algemene plaatselijke verordening is toegestaan, vraag dan een ontheffing sluitingstijd horeca aan.

Ontheffing sluitingstijd horeca aanvragen

U kunt ook schriftelijk een ontheffing sluitingstijd horeca aanvragen (pdf, 345kb).

Voorwaarden

Als voorwaarde voor het ontvangen van een ontheffing op de sluitingstijd van uw horecabedrijf geldt dat u in het bezit bent van een geldige Alcoholvergunning. 

Kosten

Het aanvragen van een ontheffing sluitingstijd horeca kost € 343,90.

Beslissing op uw aanvraag

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.