Tijdelijke verkeersmaatregel

Organiseert u een evenement en wilt u tijdelijk de openbare weg in de gemeente geheel of gedeeltelijk afzetten? Of is er een andere verkeersmaatregel nodig voor het evenement? Dan heeft u een verkeersbesluit nodig. U vraagt het verkeersbesluit aan bij de gemeente. Dit moet u minimaal 8 weken van te voren indienen. 

Verkeersbesluit aanvragen

U kunt ook schriftelijk een verkeersbesluit aanvragen (pdf, 390kb).

Kosten

Het aanvragen van een tijdelijk verkeersbesluit kost € 43,55.

Bijzonderheden

Wanneer u voor het evenement gebruik wilt maken van de Zuiderzeestraatweg, tussen de rotonde bij Schaftenaar tot aan de gemeentegrens bij Elburg, dan moet u om toestemming vragen bij de Provincie Gelderland. Dit is namelijk een provinciale weg. U kunt een brief sturen naar Provincie Gelderland Wegendistrict Veluwe, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Aanpak

Bij uw aanvraag stuurt u een situatieschets van het verkeerscirculatieplan bij (schaal 1:100) waarop de volgende verplichte onderdelen vermeld staan:

  • Vluchtroute(s)
  • Route van hulpdiensten
  • Parkeerterreinen
  • Dranghekken
  • Afsluiting van straten / parkeerterreinen

Beslissing op uw aanvraag

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Lees ook